Performa Sweden AB har sitt säte i Kumla och startade sin verksamhet 1987. Företaget kan beskrivas som ett konsultföretag med i huvudsak ekonomiska tjänster.

Under åren 1987-2005 bedrevs verksamheten i lite mindre skala. En upptrappning skedde dock i januari 2006 då jag, Perarne Forsberg, började att arbeta heltid i företaget. Är sedan 2007 auktoriserad redovisningskonsult i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Min yrkesbana inrymmer bl a anställningar hos redovisningsbyrå och bank, hela tiden har mitt stora intresse lantbruk funnits med som viktig del.

Verksamheten bedrivs från Kumla där företaget har sitt kontor. Uppdragsgivarna finns huvudsakligen i Närke men även i intilliggande landskap.