Vi tillhandahåller i huvudsak följande tjänster:

  • Ekonomisk planering med styrredskap som resultat- och likviditetsbudget
  • Bokslut och årsredovisningar
  • Skatterådgivning
  • Värdering av jordbruksfastigheter
  • Ekonomisk uppföljning och analyser samt rådgivning
  • Upprättande/framtagande av olika avtal etc
  • Löpande redovisning

Som tidigare nämnts ligger den huvudsakliga inriktningen på lantbruksföretag.

Vi har samarbetspartners, bl.a inom kompetensområdena juridik, försäkringar, skatter, revision, redovisning samt fastighets- och företagsöverlåtelser.